PC

Një sistem i ri kundra hileve do të vijë në League of Legends

league-legends-anti-cheat