PS4

Sipas CEO së AMD, PlayStation 5 ka një “përbërës të veçantë”