PC

Rift Herald do të bëhet buff në League of Legends Patch 9.24

league-legends-rift-herald-buff