PC

Ky listim i Kingdom Hearts 3 sugjeron një variant për PC