Xbox One

Halo Infinite ka një datë lançimi në 2020ën