PS5

“Gameplay i Godfall ishte 1 vit i vjetër dhe nuk ishte i ndërtuar për PS5”