Esports

Bugha është kampioni i Fortnite World Cup Solo Finals