Xbox One

Bleeding Edge, një brawler 4v4 nga Ninja Theory, merr një alpha këtë muaj