Entertainment

Anomaly shpjegon se si shiti një skin në CS:GO për $32,000

csgo-anomaly-skin-32000