Tech

AMD Radeon RX 5700 do të jetë 10% më e shpejtë se RTX 2070