PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 është shtyrë për 2021