PC

New World, MMO e ardhshme e Amazon, është vonuar